Warunki

Warunki, 23/05/2018 Przegląd warunków biznesowych.
 

1. Interpretacja

Na potrzeby niniejszych Warunków (Warunki), poniższe słowa i wyrażenia mają następujące znaczenia:

1.1  „Nabywca” oznacza osobę, spółkę lub firmę, która kupuje towary od firmy;

1.2  „Firma” oznacza „eglobalcentral”, „eGlobal Central”, „eglobal central company” oraz „eglobalcentral.pl”, które to nazwy są stosowane w niniejszym dokumencie wymiennie. Wszystkie one oznaczają eglobal central;

1.3  „Umowa” oznacza umowę między Firmą i Nabywcą, która zostaje zawarta na niniejszych Warunkach;

1.4  „Towary” oznaczają towary uzgodnione w formularzu Umowy, które mają być dostarczone przez Firmę Nabywcy;

1.5  „Miejsce dostawy” oznacza miejsce, gdzie towary mają być dostarczone.

W niniejszych Warunkach, odniesienie do ustawy lub przepisów ustawowych winno być interpretowanych jako odniesienie do takiej ustawy lub przepisów zgodnie ze zmianami, modyfikacjami, ponownym jej uchwaleniem oraz aktem, który ją zastąpił.

W przypadku zwrotu, możesz zwrócić towar do naszego autoryzowanego pracownika serwisowego w Wielkiej Brytanii!
Dlaczego jest to dobra wiadomość?
- Zmniejszysz koszt, gdy zwrócisz przedmiot do naprawy w ramach gwarancji
- Zaoszczędzisz czas, gdy zwrócisz przedmiot do naprawy w ramach gwarancji
- Skorzystasz z szybszej dostawy zwrotnej przedmiotów naprawionych w ramach gwarancji
 
Proces usługi zwrotu w ramach gwarancji
- Szybszy zwrot + niższa opłata
Za darmo (Zwracamy towar do naszego magazynu w Hongkongu na nasz koszt)
Po naprawie (Zwrócony towar zostanie do Ciebie wysłany)
 

2. Prywatność

2.1 Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności, która reguluje również kwestię odwiedzin na witrynie internetowej eglobalcentral.pl, aby poznać nasze praktyki.
 

3. Komunikacja elektroniczna

3.1 Odwiedzając witrynę lub wysyłając wiadomość e-mail do eglobalcentral.pl, użytkownik komunikuje się z eGlobal Central w formie elektronicznej. Użytkownik zgadza się na otrzymywanie wiadomości od eGlobal Central w formie elektronicznej. eGlobal Central komunikuje się z użytkownikiem za pomocą wiadomości e-mail lub publikacji powiadomień na niniejszej witrynie internetowej. Użytkownik zgadza się, że wszystkie warunki, ustalenia, powiadomienia, informacje i inne wiadomości dostarczane mu w formie elektronicznej spełniają wymóg formy pisemnej.
 

4. Prawa autorskie i prawa do baz danych

4.1 Wszystkie treści zawarte na witrynie internetowej, takie jak tekst, grafika, logo, obrazy, klipy audio, cyfrowe pliki do pobrania, kompilacje danych i oprogramowanie są własnością firmy eGlobal Central lub jej dostawców treści. Kompilacja wszystkich treści na niniejszej witrynie internetowej stanowi wyłączną własność firmy eGlobal Central. Całe oprogramowanie na niniejszej witrynie internetowej stanowi wyłączną własność firmy eGlobal Central.

4.2 Użytkownik nie może systematycznie wyodrębniać i/lub ponownie wykorzystywać części treści witryny internetowej bez wyraźnej pisemnej zgody firmy eGlobal Central. W szczególności zabrania się użycia narzędzi eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i wyodrębniania danych w celu ich wyodrębnienia (raz lub wielokrotnie) do ponownego wykorzystania znaczących części niniejszej witryny internetowej, bez wyraźnej pisemnej zgody firmy eGlobal Central. Nie może on również tworzyć i/lub publikować swoich własnych baz danych, które zawierają znaczne (np. nasz cennik i listy produktów) części niniejszej witryny bez wyraźnej pisemnej zgody firmy eGlobal central.

4.3 Niniejsza witryna i jej treści, które obejmują między innymi tekst, zdjęcia, ikony i wszystkie inne obrazy, są chronione prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, reprodukcja czy adaptacja takich materiałów chronionych prawem autorskim dla celów komercyjnych jest ściśle zabroniona, jeśli firma eGlobal Central nie udzieliła wcześniej upoważnienia.

4.4 eGlobal Central szanuje własność intelektualną innych. Jeśli użytkownik sądzi, że jego dzieło zostało skopiowane w sposób naruszający prawa autorskie, prosimy zastosować się na naszych Uwag i procedury wnoszenia roszczeń dotyczących naruszenia prawa autorskiego.
 

5. Znaki towarowe

5.1 Wszystkie znaki towarowe, nie będące własnością eGlobal Central, które pojawiają się na niniejszej witrynie internetowej stanowią własność odpowiednich właścicieli, którzy mogą być (lub nie) jej afiliantami, podmiotami powiązanymi lub sponsorowanymi przez eGlobal Central.
 

6. Licencja na dostęp do witryny internetowej

6.1 Niniejsza witryna i jej treści, które obejmują między innymi tekst, zdjęcia, ikony i wszystkie inne obrazy, są chronione prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, reprodukcja czy adaptacja takich materiałów chronionych prawem autorskim dla celów komercyjnych jest ściśle zabroniona, jeśli firma eGlobal Central nie udzieliła wcześniej upoważnienia.

6.2 eGlobal Central udziela użytkownikowi ograniczonej licencji na dostęp i osobiste wykorzystanie niniejszej witryny internetowej, oprócz pobierania (innego niż do pamięci podręcznej) lub modyfikowania jej lub jakiejkolwiek jej części, poza sytuacją, w której dysponuje wyraźną pisemną zgodą Firmy. Niniejsza licencja nie obejmuje odsprzedaży czy wykorzystywania komercyjnego niniejszej witryny internetowej lub jej treści; gromadzenia i wykorzystywania list produktów, opisów czy cen; pochodnego wykorzystywania niniejszej witryny internetowej lub jej treści; lub wykorzystywania narzędzi eksploracji danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i wyodrębniania danych.

6.3 Użytkownikowi nie wolno ramkować ani stosować technik ramkowania w celu wyświetlenia znaku towarowego, logo czy innych informacji (w tym obrazów, tekstu, układu lub formy strony) należących do eGlobal Central bez jej wyraźnej pisemnej zgody. Nie wolno mu wykorzystywać meta-tagów lub innego „ukrytego tekstu”, wykorzystującego nazwę lub znaki towarowe eGlobal Central bez uzyskania pisemnego zezwolenia eGlobal Central. Wszelkie nieupoważnione wykorzystanie spowoduje wygaśnięcie zezwolenia lub licencji udzielonej przez eGlobal Central.
 

7. Korzystanie z witryny eglobalcentral.pl

7.1 Aby utrzymać rzetelność i integralność treści na witrynie internetowej, będą na niej prowadzone regularne prace konserwacyjne. Mogą one wpływać na korzystanie ze strony i zakłócać dostęp do niej. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić, że dostępność witryny internetowej będzie niezakłócona, a przesył danych wolny od błędów. Niemniej, biorąc pod uwagę naturę Internetu, nie można tego zagwarantować. Dostęp do witryny internetowej może być również czasami zawieszony lub ograniczony, ze względu na naprawy, konserwację lub wprowadzenie nowych instalacji czy usług.

7.2 Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać witryny internetowej w sposób, który powoduje lub może spowodować zakłócenie, uszkodzenie lub jakiekolwiek ograniczenie działania witryny internetowej lub dostępu do niej.

7.3 Użytkownik rozumie, że to on, a nie eGlobal Central odpowiada za komunikację elektroniczną i treści przesyłane ze swojego komputera do firmy oraz musi korzystać z witryny internetowej wyłącznie dla celów zgodnych z prawem.

7.4 Nie wolno mu korzystać z witryny do nieuczciwych celów lub w związku z przestępstwem lub inną bezprawną działalnością;

7.5 Użytkownikowi nie wolno wysyłać, używać ani ponownie wykorzystywać materiałów, które są nielegalne, obraźliwe, obelżywe, nieprzyzwoite, zniesławiające, obsceniczne czy grożące; lub naruszają prawo autorskie, znak towarowy, poufność, prywatność lub inne prawo; lub w jakikolwiek inny sposób są szkodliwe dla stron trzecich; lub naganne; lub składają się z wirusów lub zawierają wirusy oprogramowania, kampanie polityczne, zachęty handlowe, listy łańcuszki, masowe maile czy inny „spam”; aby wzbudzać niepokój, powodować niedogodności czy niepotrzebny lęk.

 

8. Konto użytkownika

8.1 Korzystając z konta, użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności swojego konta i hasła oraz za ograniczenie dostępu do swojego komputera w celu zapobieżenia nieupoważnionemu dostępowi do swojego konta. Użytkownik zgadza się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie działania na jego koncie lub z wykorzystaniem jego hasła. Powinien podjąć wszystkie konieczne kroki, aby upewnić się, że jego hasło jest przechowywane w sposób poufny i bezpieczny oraz powinien nas natychmiast poinformować, jeśli podejrzewa z jakiegokolwiek powodu, że jego hasło zostało odkryte przez kogoś bądź jest czy też może być używane w sposób nieupoważniony.

8.2 Prosimy upewnić się, że podawane nam dane są prawidłowe i pełne oraz niezwłocznie nas poinformować o wszelkich zmianach informacji podanych podczas rejestracji. Użytkownik może aktualizować wiele z podanych nam danych w sekcji „Moje konto” na witrynie internetowej lub informując nas.

8.3 eGlobal Central zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do witryny internetowej, zamknięcia kont, usunięcia lub edycji treści albo anulowania zamówień według własnego uznania. Jeśli anulujemy zamówienie złożone poprzez konto użytkownika, nie zostanie on obciążony żadnymi kosztami.
 

9. Treść strony i komentarze użytkownika

9.1 O ile informacje na niniejszej witrynie uważane są za prawidłowe w czasie ich publikacji, okazjonalnie może dojść do pojawienia się błędów typograficznych, nieścisłości czy pominięć w odniesieniu do opisów produktów, cen i/lub dostępności.  Zastrzegamy sobie prawo do korekty wszelkich błędów, nieścisłości czy pominięć oraz do aktualizacji informacji na niniejszej witrynie bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po przesłaniu zamówienia przez użytkownika).  Niniejsza witryna i jej treści są udostępniane użytkownikowi na zasadzie „tak jak jest” oraz „tak jak jest dostępna”.  Nie składamy żadnych zapewnień ani oświadczeń, wyrażonych czy domniemanych, odnośnie niniejszej strony czy jej treści.

9.2 Niniejsza witryna i jej treści są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, prawami do wzorów i/lub innymi prawami własności intelektualnej, które są i pozostaną naszą własnością lub będą przez nas kontrolowane czy licencjonowane.  Użytkownik nie jest upoważniony do wykonywania czy korzystania z takich praw.  Nie może on publikować, przesyłać, dystrybuować, modyfikować, sprzedawać ani uczestniczyć w sprzedaży, w całości lub częściowej, jakichkolwiek treści niniejszej strony lub powiązanego z nią oprogramowania.

9.3 Staramy się prezentować towar przedstawiony na niniejszej witrynie w sposób prawidłowy i dokładny.  Rzeczywiste kolory zależeć będą od monitora, na którym przeglądasz witrynę.  Nie możemy gwarantować, że wyświetlany kolor odpowiada dokładnie produktowi otrzymanemu po zakupie.

9.4 eGlobal Central prezentuje tysiące produktów na sprzedaż na witrynie internetowej i zamieszcza oceny przesłane przez klientów. Nie jest w stanie znać treści każdego produktu umieszczonego do sprzedaży czy też każdego wyświetlanego komentarza czy oceny. Dlatego też eGlobalcentral działa na zasadzie „powiadomienia i usunięcia”. Jeśli użytkownik sądzi, ze jakakolwiek treść lub reklamowana sprzedaż na witrynie internetowej zawiera oszczerstwo, prosimy poinformować nas o tym niezwłocznie, postępując zgodnie z naszymi Uwagami i procedurą powiadamiania o oszczerstwach. Po zakończeniu procedury eGlobal Central podejmie wszelkie odpowiednie wysiłki na rzecz usunięcia oszczerczych treści w rozsądnym terminie.

9.5 Jeśli nie wskażemy inaczej użytkownik udziela eGlobal Central niewyłącznego, wolnego od tantiem, wiecznego, nieodwołalnego i podlegającego w pełni dalszemu licencjonowaniu prawa do wykorzystania, reprodukcji, modyfikowania, adaptacji, publikowania, tłumaczenia, tworzenia produktów pochodnych, dystrybuowania i wyświetlania wszelkich treści czy przesłanego przez użytkownika materiału na całym świecie za pośrednictwem jakichkolwiek środków multimedialnych. Użytkownik udziela eGlobal Central prawa do wykorzystywania nazwy przesłanej w związku z takimi treściami. Zgadza się na wykonanie wszelkich dalszych czynności koniecznych do zrzeczenia się powyższych praw, w tym realizacji czynności i dokumentów, na żądanie Firmy eGlobal Central.

9.6 Użytkownik posiada lub w inny sposób sprawuje kontrolę nad wszystkimi prawami do treści, które publikuje, zakładając że w dniu przesłania danych treści lub materiału firmie eGlobal Central: (i) są one dokładne; (ii) ich wykorzystanie nie narusza odpowiednich zasad czy wytycznych  eGlobal Central i nie powoduje krzywdy innej osoby czy podmiotu (w tym, że treści czy materiał nie są zniesławiające). Użytkownik zgadza się zabezpieczyć eGlobal Central przed wszelkimi roszczeniami ze strony stron trzecich wobec eGlobal Central lub jej oddziałów, wynikających lub w związku z naruszeniem jakichkolwiek z niniejszych Warunków.

 

10.  Nasza umowa

10.1 Umowa użytkownika z eGlobal Central. Umowa na podstawie niniejszych Warunków wyklucza wszystkie inne warunki, w tym takie warunki, które Nabywca ma rzekomo uwzględnić lub stosować. Warunki nie zawarte w potwierdzeniu zamówienia, zleceniu zakupu czy innym dokumencie Nabywcy nie stanowią części Umowy.

10.2 Zamówienie stanowi ofertę złożoną eGlobal Central w celu zakupu zamówionego produktu. Po złożeniu zamówienia na zakup towarów od eGlobal Central użytkownik otrzyma potwierdzenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzające przyjęcie zamówienia i zawierające jego szczegóły („wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia”).  Prosimy pamiętać, że potwierdzenie zamówienia nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu zamówionych towarów. Przyjęcie zamówienia i realizacja założeń umowy między użytkownikiem i nami ma miejsce, kiedy wyślemy użytkownikowi zamówione towary i wiadomość e-mail informującą o wysyłce towarów („wiadomość e-mail z potwierdzeniem wysyłki”), chyba że poinformowaliśmy użytkownika, że nie przyjmujemy jego zamówienia lub użytkownik anulował zamówienie zgodnie z naszymi Zasadami anulowania i zwrotów.

10.3 W pewnych okolicznościach, poza naszą kontrolą, po przyjęciu płatności z tytułu zamówienia użytkownika, możemy powiadomić go, że nie możemy przyjąć zamówienia lub że zamówienie zostało anulowane zgodnie z naszymi Zasadami anulowania i zwrotów. W tych okolicznościach płatność zostanie odpowiednio zwrócona użytkownikowi.

10.4 W przypadku mało prawdopodobnej sytuacji, gdy na witrynie internetowej wyświetlana jest nieprawidłowa cena, eGlobal Central zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania i anulowania zamówienia. W takich okolicznościach użytkownik będzie miał możliwość kontynuowania zamówienia przy prawidłowej cenie.

10.5 W przypadku pytań, należy je zgłosić odpowiednio jeszcze przed złożeniem zamówienia. Kontynuując zamówienie, przyjmuje się, że nabywcy w pełni przeczytali, zrozumieli i akceptują nasze Warunki.
 

11. Informacje o produktach

11.1 Mimo że staramy się zapewnić dokładne informacje o produktach wyświetlanych na witrynie internetowej, nie gwarantujemy, że opis produktu lub inne treści na naszej witrynie internetowej są w 100% dokładne, aktualne i wolne od błędów.

11.2 Może dojść do nieznacznej różnicy w opakowaniu lub materiale w porównaniu z informacjami na witrynie internetowej.

11.3 Wszystkie informacje na temat produktów na witrynie internetowej służą jedynie celom informacyjnym. Radzimy nie polegać ściśle na informacjach wyświetlanych na naszej witrynie internetowej.

11.4 Jeśli użytkownik otrzyma produkt od eGlobal Central i okaże się, że nie jest on zgodny z opisem, jedynym rozwiązaniem jest jego zwrot w niezmienionym stanie zgodnie z naszymi Zasadami anulowania i zwrotów.

 

12. Ceny i dostępność

12.1 Przedstawiamy informacje o dostępności w przypadku produktów sprzedanych przez nas na witrynie internetowej, w tym na stronach poszczególnych produktów. Nie możemy podać dokładniejszych informacji niż te, które publikujemy na witrynie lub widniejących na witrynie internetowej. Staramy się mieć większość produktów zawsze na stanie w magazynie, ale w wyniku nieprzewidzianych okoliczności czasem może dojść do wyczerpania zapasów. Jeśli okaże się, że jakikolwiek produkt nie jest dostępny, poinformujemy o tym użytkownika jak najszybciej pocztą elektroniczną i nie obciążymy go za te produkty. Prosimy pamiętać, że czas wysyłki jest szacunkowy. Nie gwarantujemy czasów wysyłki, zatem nie należy traktować ich jako pewne.

12.2 Nie możemy potwierdzić ceny produktu do chwili złożenia zamówienia. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby nasze ceny były jak najdokładniejsze, niewielka część spośród tysięcy dostępnych produktów może mieć błędną cenę. Zapewniamy jednak, że weryfikujemy ceny jako część naszych procedur wysyłki. Jeśli prawidłowa cena produktu jest niższa niż podana przez nas, policzymy niższą kwotę i wyślemy użytkownikowi produkt. Jeśli prawidłowa cena produktu jest wyższa niż cena podana przez nas, umożliwimy użytkownikowi, według naszego uznania, ponowne potwierdzenie zamówienia z prawidłową ceną lub usuniemy zamówienie, zwracając pełną kwotę zamówienia i informując użytkownika o anulacji. Jeśli użytkownik nie potwierdzi ponownie zamówienia z prawidłową ceną w określonym terminie, możemy anulować zamówienie i zwrócić pełną kwotę.
 

13. Płatność

13.1 Wszystkie ceny towaru, kuponów, dostawy i inne opłaty wyświetlane na witrynie eglobalcentral.pl są denominowane w euro.

13.2 Płatności należy dokonywać w pełni przed wysłaniem towarów.

13.3 Nabywca będzie upoważniony do dokonania płatności za towary zgodnie z różnymi metodami płatności wskazanymi na eglobalcentral.pl. Zastosowanie w umowie będą miały warunki odpowiednie dla danego typu płatności, zgodnie z opisem na witrynie internetowej eGlobal Central.

13.4 eGlobal Central akceptuje różne metody płatności. Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę akceptowanych metod płatności.

 

14. Dostawa

14.1 Dostawa towarów dokonywana jest na adres wskazany przez nabywcę w zamówieniu.

14.2 Wszelkie daty podane w odniesieniu do dostawy towarów są wyłącznie przybliżone. Termin dostawy/realizacji nie stanowi kluczowego warunku umowy i eGlobal Central nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub stratę, bezpośrednią czy wynikową, ekonomiczną czy stratę zysków, powstałą bezpośrednio lub pośrednio w wyniku opóźnienia w dostawie towarów. Opóźnienie nie uprawnia również nabywcy do rozwiązania lub unieważnienia umowy.

14.3 W przypadku siły wyższej i innych nieprzewidzianych, wyjątkowych i nieumyślnych okoliczności, takich jak pogoda, awarie spowodowane pożarem, zalaniem czy podobnymi okolicznościami, awarią maszyn i wyposażenia, strajkami i lokautami, brakiem materiałów, energii, kontrolą transportu i ceł, które przyczyniają się do opóźnienia w dostawie, eGlobal Central nie ponosi odpowiedzialności za takie opóźnienia czy stratę, bezpośrednią lub wynikową, ekonomiczną lub utratę zysków, powstałą bezpośrednio lub pośrednio w wyniku opóźnienia dostawy towarów.

14.4 Jeśli nabywca nie przyjmie dostawy towarów, to bez uszczerbku dla praw i środków dostępnych firmie eGlobal Central, eGlobal Central zastrzega sobie prawo do sprzedania towarów po najlepszej łatwo uzyskanej cenie i (po odliczeniu wszystkich kosztów przechowywania i sprzedaży) rozliczeniu kosztów nabywcy za nadwyżkę cen na mocy umowy, zakładając że płatność została dokonana w pełni w rozliczonych środkach lub obciążenia nabywcy za deficyt w cenie na mocy umowy; może też rozwiązać umowę i wystąpić z roszczeniami odszkodowawczymi.
 

15. Anulowanie i zwrot

15.1 Nabywca może anulować zamówienie, kiedy ma ono wciąż status przetwarzania.

15.2 Po otrzymaniu towarów nabywca może nadal anulować zamówienie zgodnie z naszymi Zasadami zwrotów w ciągu 30 dni.

15.3 Prosimy zapoznać się z naszymi Zasadami anulowania i zwrotów, które dotyczą produktów zakupionych na witrynie eglobalcentral.pl.

 

16. Gwarancja

16.1 Ausgenommen Verbrauchsgüter wie Batterien (einschließlich Kamerabatterien, RC-Spielzeugbatterien, Batterien für Mobiltelefone usw.), Filme, die nicht unter die Garantie fallen.

16.2 Wszystkie produkty objęte są przez naszą firmę gwarancją od 12 do 24 miesięcy.

16.3 Gwarancja eGlobal Central po opłaceniu zapewnia działanie produktu zgodnie ze specyfikacją wytwórcy przez okres podany wyżej liczony od daty wystawienia faktury.

16.4 Prosimy zapoznać się z naszymi Zasadami udzielania gwarancji, które obejmują produkty zakupione na eglobalcentral.pl

 

17.  Import, VAT i cło

17.1 W celu uproszczenia procesu zakupów w skali międzynarodowej, eGlobal Central zajmuje się procesem odprawy celnej w imieniu klientów. Kupując produkty na witrynie eGlobal Central, użytkownik upoważnia firmę eGlobal Central do dokonania wszelkich przygotowań na potrzeby odprawy celnej w imieniu klientów w zakresie produktów znajdujących się w zamówieniu. Ponieważ import produktów z zagranicy może być kłopotliwy dla większości klientów, organizujemy ten proces w ich imieniu. Następnie zapewniamy szybką lokalną przesyłkę towarów do drzwi klienta. Dzięki temu ceny pokazane na niniejszej witrynie internetowej są cenami końcowymi, które użytkownik musi zapłacić w celu dostawy zamówienia pod drzwi, bez żadnych ukrytych opłat i opóźnień celnych.

17.2 Po 3 miesiącach od otrzymania towarów i odprawy celnej, eGlobal Central nie ponosi odpowiedzialności za opłaty związane z cłem.
 

18.  Straty i ograniczenie odpowiedzialności

18.1 Odpowiedzialność eGlobal Central wynikająca z umowy, deliktu czy inna z tytułu umowy jest ograniczona do całkowitej wartości dostarczonych zgodnie z warunkami towarów.

18.2 eGlobal Central odpowiada za wszelkie straty poniesione przez użytkownika w wyniku naszego naruszenia niniejszych warunków, jeśli obie strony mogły odpowiednio przewidzieć straty, kiedy użytkownik zaczął korzystać ze witryny internetowej lub zawarliśmy umowę sprzedaży towarów. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty biznesowe (w tym stratę zysków, dochodu, umów, przewidzianych oszczędności, danych, dobrej woli czy zmarnowanych kosztów) jakiekolwiek inne pośrednie lub wynikowe straty, których nie można było odpowiednio przewidzieć, kiedy użytkownik zaczął korzystać ze witryny internetowej lub podpisaliśmy umowę sprzedaży towarów.

18.3 eGlobal Central i jej oddziały nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, straty, koszty czy wydatki wynikające z korzystania z niniejszej witryny internetowej lub środka komunikacji z eglobalcentral.pl, lub też jakichkolwiek informacji, treści, materiałów, produktów (w tym oprogramowania) lub usług zawartych lub inaczej udostępnionych użytkownikowi na witrynie eglobalcentral.pl.
 

19.  Prawo właściwe i jurysdykcja

19.1 Jeśli Sąd właściwy uzna jakąś część niniejszych Warunków za nieważną lub niewykonalną, powinna być ona z nich usunięta. Pozostałe warunki pozostaną w mocy.

19.2 Odwiedzając niniejszą witrynę użytkownik zgadza się, że bez względu na zasady kolizji przepisów prawa, niniejsze Warunki oraz wszystkie inne obowiązujące zasady czy spory jakiegokolwiek rodzaju, do których może dojść między użytkownikiem i eGlobal Central lub jej oddziałem będą podlegać sądowi właściwemu dla Specjalnego Regionu Administracyjnego Hong Kong.

 

20.  Zmiana usługi lub poprawki do Warunków

20.1 eGlobal Central zastrzega sobie prawo do dokonania zmian na witrynie internetowej, w zasadach i niniejszych Warunkach użytkowania i sprzedaży w dowolnym czasie. Użytkownik podlega obowiązującym zasadom Warunków użytkowania i sprzedaży w momencie korzystania ze witryny internetowej lub podczas zamawiania u nas towarów, jeśli żadna zmiana niniejszych zasad czy warunków nie była wymagana przez prawo czy organ rządowy (w tym wypadku będzie to miało zastosowanie do wcześniej złożonych przez użytkownika zamówień). Jeśli którykolwiek z niniejszych warunków zostanie uznany za nieprawidłowy, nieważny lub niewykonalny z jakiegoś powodu, zostanie uznany za usunięty i nie będzie miał wpływu na ważność i obowiązywanie pozostałych warunków.
 

21.  Zrzeczenie się

21.1 Jeśli użytkownik naruszy niniejsze warunki i nie podejmiemy żadnych działań, wciąż jesteśmy upoważnieni do skorzystania z naszych praw i ich środków prawnych w każdej innej sytuacji, w której warunki te zostaną naruszone.
 

22.  Dzieci

22.1 eGlobal Central nie sprzedaje produktów osobom poniżej 18 roku życia, mimo że sprzedajemy produkty dla dzieci do nabycia przez osoby dorosłe. Mając poniżej 18 lat, z serwisu eGlobal Central można korzystać wyłącznie z pomocą rodzica lub opiekuna.
 

23.  Nasz dane

Nasze biuro znajduje się pod poniższym adresem:

Total Apex Services Unit 1001, 10/F 
Mira Place Tower A, 132 Nathan Road, 
Tsim Sha Tsui, Kowloon, 
Hong Kong
+85281990575

*Proszę zwrócić uwagę, że powyższy adres siedziby nie przyjmie żadnego zwrotu towarów

*Należy pamiętać, że numer ten służy wyłącznie do celów administracyjnych i marketingowych. Żadne żądania dotyczące informacji o naszych produktach ani zlecenia nie będą przetwarzane.

e-mail: [email protected]

 
 
 
Ładuję...