ZASADY GWARANCJI

Standardowa gwarancja do 24 miesięcy

eGlobal Central oferuje 24-miesięczną gwarancję na swoje produkty, zapewniając klientom zaufanie i poczucie spokoju podczas zakupów na naszej stronie.

- Aparaty wodoodporne, kamery sportowe, aparaty z funkcją natychmiastowego wydruku, światłomierze, lampy błyskowe, telefony komórkowe, tablety, komputery, zegarki typu smartwatch, zegarki monitorujące aktywność, zegarki, zabawki sterowane radiem, urządzenia audio, sprzęt muzyczny, konsole do gier, klawiatury do gier, PS4, kamery samochodowe, karty pamięci, sprzęt gospodarstwa domowego, przedmioty higieny osobistej, zewnętrzne dyski twarde oraz akcesoria komputerowe objęte są jedynie standardową 12-miesięczną gwarancją.
 
- Obudowy wodoodporne, filtry do obiektywu aparatu oraz wyzwalacze do lampy błyskowej objęte są wyłącznie standardową półroczną gwarancją.
 
- Baterie do zabawek sterowanych radiowo objęte są standardową 3-miesięczną gwarancją.
 
- Akcesoria fotograficzne, komórkowe, komputerowe oraz akcesoria do tabletu, jak również gry, kontrolery do gier, kable audio, czytniki kart objęte są standardową miesięczną gwarancją.
 
Bieg okresu gwarancyjnego rozpoczyna się wraz z datą faktury, a tym samym obejmuje czas przesyłki i przesyłki zwrotnej oraz czas naprawy. Przegląd i naprawa produktu mogą zająć do czterech tygodni.

 

Dodatkowe informacje można znaleźć w poniższych warunkach użytkowania naszych zasad gwarancji.

 

Warunki

Gwarancja

Po otrzymaniu i zaakceptowaniu płatności, zapewnimy użytkownikowi ochrony zakupu opisanej w niniejszej gwarancji.

Gwarancja eglobal central, po dokonaniu opłaty, obejmuje obsługę produktu zgodnie ze specyfikacjami producenta, jak określono powyżej, od daty faktury.

Prosimy pamiętać, że wszystkie nasze produkty to produkty importowane i nie posiadają gwarancji producenta. Gwarancję taką zapewnia nasza firma.

 

Co pokrywa gwarancja?

1. 24 miesiące kosztów za części i pracę , w przypadku naprawy błędu producenta lub wady powstałej podczas produkcji, która prowadzi do nieprawidłowego działania produktu.

2. 24 miesiące kosztów za części i pracę w przypadku naprawy wady materiałowej produktu, która prowadzi do nieprawidłowego działania produktu.

3. 1 miesiąc kosztów za części i pracę w przypadku naprawy wady materiałowej akumulatorów

 

Ogólne warunki

- Wszystkie roszczenia gwarancyjne należy składać poprzez zgłoszenia RMA.

- W najlepszym interesie użytkownika jest podanie numeru produktu podczas każdego kontaktu z eglobal central.

- Jeśli produkt zostanie zwrócony do eglobal central, postaramy się zapewnić bezpieczeństwo produktów użytkownika w czasie gdy są w naszym posiadaniu. Mimo że podejmiemy wszelkie starania w celu zwrotu produktu użytkownika (i każdego filmu, taśmy czy innego nagrywanego środka multimedialnego czy akcesoria), eglobal central nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nie wypłaci odszkodowania za utratę jakiegoś elementu. Użytkownik powinien zachować wszelkie akcesoria nie wymagane do przeprowadzenia naprawy.

- eGlobal Central gwarantuje, że niniejszy produkt (poza akcesoriami, oprogramowaniem, materiałami eksploatacyjnymi, jak również tonerami, tuszami, papierem i innymi materiałami eksploatacyjnymi określonymi przez nas) będzie dobrze działał podczas okresu gwarancji. Potwierdzeniem gwarancji jest dowód zakupu; dlatego należy zachować dowód płatności (dla tego celu ważne jest również potwierdzenie PayPal).

- Jeśli koszt naprawy nie jest ekonomiczny, możemy zdecydować się na wymianę produktu. Jeśli produkt nie jest już dostępny, możemy zdecydować się na jego wymianę na podobny produkt o takiej samej lub wyższej wartości. Wartości te są określone przez wartości produktów w czasie wymiany.

- Przed oddaniem do naprawy użytkownik musi najpierw uzyskać od nas upoważnienie do naprawy. Wybór naprawy leży po stronie eglobal central i firma może wybrać określony serwis.

W przypadku produktów nie nadających się do naprawy (wyłączając produkty nie podlegające naprawie w wyniku nieprawidłowego użytkowania) zakupionych w ciągu 12 miesięcy, eGlobal Central wypłaci użytkownikowi określony procent wartości ceny jednostkowej, uwzględniając czas użytkowania (12 miesięcy maksymalnie). Procentowa utrata wartości jest ustalona na 8% na miesiąc. Na przykład, jeśli cena jednostkowa produkty niepodlegającego naprawie wynosi 1 000i użytkownik korzystał z niego przez 2 miesiące, rekompensata wynosi 846.4zł. Niemniej jednak taka rekompensata zostanie wydana wyłącznie w formie kredytu na zakupy w sklepie eGlobal Central. 

 

- Użytkownik musi poinformować serwis w formie pisemnej, jeśli zmieni adres w czasie naprawy produktu.

- Użytkownik poniesie odpowiedzialność za koszty ponownego przesłania produktu, jeśli wada nie jest objęta przez niniejszą gwarancję.

- Użytkownik będzie odpowiedzialny za koszty (Wycena: 170 - 250 zł) przeglądów i diagnostyki, jeśli wada nie jest objęta przez niniejszą gwarancję.

Będą Państwo zobligowani do uiszczenia opłaty za zwrot uszkodzonego przedmiotu do naszego magazynu celem usunięcia usterki.

- Użytkownik poniesie odpowiedzialność za koszty naprawy, jeśli wada nie jest objęta przez niniejszą gwarancję

- Jedynym zobowiązaniem eglobal central z tytułu niniejszej gwarancji jest świadczenie serwisu, jak określono powyżej.

- Użytkownik powinien podjąć wszelkie odpowiednie środki ostrożności, aby chronić swoje mienie i własność (w tym oprogramowanie i dane) oraz aby zminimalizować potencjalną utratę czy zakłócenia, w tym, jeśli to konieczne, dokonując kopii zapasowych całego oprogramowania i danych oraz dokonując kontroli antywirusowej.

- Gwarancja nie podlega przeniesieniu na stronę trzecią.

 

Szczegółowe wykluczenia

1. Materiały eksploatacyjne, takie jak baterie i filmy nie są objęte gwarancją (Z wyjątkiem baterii do zabawek sterowanych radiowo, na które udzielana jest trzymiesięczna gwarancja).

2. Biżuteria nie jest objęta gwarancją.

3. Produkty, które nie są urządzeniami elektronicznymi lub nie zużywają energii elektrycznej (np. torby, osłony obiektywu, akcesoria audio itp.) nie są objęte gwarancją (z wyjątkiem kabli audio, na które udzielana jest miesięczna gwarancja)

4. Zasady gwarancji eGlobal Central nie pokrywają jakichkolwiek kosztów naprawy jakichkolwiek nośników (np. karta SIM, dostępność, pokrycie, usługa, zasięg zakres itd.).

5. Nie pokrywają również jakichkolwiek problemów spowodowanych oprogramowaniem układowym lub innym oprogramowaniem, zmianą systemu operacyjnego, zakorzenieniem lub włamaniem do telefonów czy tabletów.

6. Gwarancją nie są objęte żadne gadżety.

7. Gwarancją nie są objęte również akcesoria dodatkowe dołączane do urządzeń.
 
 
Ogólne wykluczenia (czego NIE obejmuje gwarancja)

- Zużycie

- Uszkodzenie spowodowane uderzeniem, wstrząsem, upadkiem, zakurzeniem, piaskiem, brudem, wilgocią, wyciekającymi bateriami, ogniem, kradzieżą, próbą kradzieży, wandalizmem, działaniami wojennymi lub aktami terroryzmu, korozją, zanieczyszczeniem lub zalaniem wodą, oszronieniem, porywistymi wiatrami, trzęsieniem ziemi, błyskawicą czy innymi niekorzystnymi warunkami pogodowymi

- Jakikolwiek wypadek lub celowe, złośliwe uszkodzenie

 - Uszkodzenie w wyniku wystawienia na działanie wilgoci, wilgotności czy ekstremalnych termicznych warunków środowiskowych

- Nieprawidłowe zastosowanie, przechowywanie lub obsługa produktu

- Jakiekolwiek uszkodzenie w wyniku obsługi z nieprawidłowym czy zmiennym napięciem

- Wszelkie naruszenie warunków użytkowania niniejszej gwarancji lub warunków umowy

- Nie przestrzeganie pisemnych instrukcji produktu naszych lub producenta

- Uszkodzenie lub usterka w wyniku celowego zaniedbania lub niedbalstwa kogoś innego niż my sami

- Utrata jakości, pogorszenie wydajności czy rzeczywiste uszkodzenie w wyniku użycia części innych niż elementy zamienne (takie jak materiały eksploatacyjne), które nie są wykonane ani zalecane przez producenta

- Zmiany produktu i/lub oprogramowania dokonane przez kogoś innego niż nasz przedstawiciel

- Numer seryjny produktu został usunięty lub stał się nieczytelny

- Podłączenie bądź instalacja złączy, akcesoriów, wyposażenia czy oprogramowania produktu nie zatwierdzonego przez nas

- Zewnętrzne przyczyny poza naszą kontrolą, które mogą obejmować wypadku, pożary czy włamania

- Naprawa lub czyszczenie przez osoby nieupoważnione

- Wszelkie nieprawidłowe działanie lub specyficzne wymagania jakiejkolwiek części sprzętu lub oprogramowania, którą dodano do produktu, a nie była objęta umową

- Usunięcie błędów jakiegokolwiek oprogramowanie nie będącego własnością eGlobal lub oryginalnego oprogramowania producenta

- Utrata lub uszkodzenie danych

- Podłączenie produktu do sieci nie zatwierdzonej przez nas lub dokonanie zmian systemu operacyjnego lub sieciowego

- Brak instalowania poprawek błędów, które zostały wystawione dla oprogramowania

- Nie przewidywane użycie

- Wyświetlacz (LCD) uszkodzony w wyniku nieprawidłowego użycia

- Usterka obiektywu nie będąca winą producenta

- Uszkodzenie cieczą

- Uszkodzenie w wyniku nieprawidłowego zapakowania podczas przesyłki do serwisu lub przedstawiciela serwisowego

 

Specjalna adnotacja dotycząca obudów wodoszczelnych

Gwarancja eGlobal Central pokrywa je wyłącznie przez 6 miesięcy. Uszkodzenie spowodowane nieprawidłowym użyciem, wstrząsem, przekroczeniem zalecanych głębokości unieważnia gwarancję.

- eGlobal Central nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia jakichkolwiek elementów powiązane z użyciem produktu.

- eGlobal Central wyśle wadliwą wodoszczelną obudowę do producenta w celu dokonania testów szczelności/ciśnieniowych zgodnie ze specyfikacjami produktu określonymi przez producenta. Nabywca ponosi odpowiedzialność za koszty naprawy, jeśli urządzenie pomyślnie przejdzie test, jak również za koszty transportowe.

 

Specjalna adnotacja dotycząca obiektywów stron trzecich

Pokryjemy koszty za części i pracę w przypadku naprawy wady producenta lub produkcyjnej, które powodują nieprawidłowe działanie produktu. Gwarancja nie obejmuje jakichkolwiek problemów z przednim lub tylnym ogniskowaniem. Użycie obiektów stron trzecich odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. eglobal central nie daje żadnej gwarancji na jakość i dokładność ogniskowania obiektywów stron trzecich.

 

Specjalna adnotacja dotycząca aparatów/obudów/toreb wodoszczelnych

Uszkodzenia w wyniku wstrząsu, przekroczenia zalecanej głębokości itd. spowodują unieważnienie gwarancji. Oferowana gwarancja jest przeznaczona wyłącznie do zakupionego produktu. eGlobal Central nie ponosi odpowiedzialności za żadne usterki lub uszkodzenia produktów używanych w połączeniu z niniejszym produktem.

 

Specjalna adnotacja dotycząca wodoszczelnych telefonów komórkowych

Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń będących wynikiem wypadku, nadużycia, nienormalnego użycia, nienormalnych warunków, nieprawidłowego przechowywania, wystawienia na działanie płynów, wilgoci, wilgotności, piasku czy brudu lub nienaturalnego fizycznego, elektrycznego czy elektromechanicznego napięcia. eglobal central nie ponosi odpowiedzialności za wady czy usterki produktów używanych w połączeniu z niniejszym produktem.

 

Specjalna adnotacja dotycząca zabawek z pilotem

Gwarancja nie pokrywa wad ani uszkodzeń wynikających z poniższych sytuacji:

- Rozbicie lub spalenie spowodowane czynnikami nieprodukcyjnymi.

- Uszkodzenie spowodowane działanie produktu w środowisku elektromagnetycznym (np. na terenie kopalni, na wieży transmisyjnej, w okolicy kabli wysokiego napięcia, podstacji itd.)

- Uszkodzenie spowodowane obsługą produktu w znanym środowisku z zakłóceniami ze strony urządzeń bezprzewodowych (np. nadajnik, wideo-połączenie, sygnały bezprzewodowe itd.)

- Uszkodzenie spowodowane obsługą produktu z masą większą niż bezpieczna masa startowa

- Uszkodzenie spowodowane obsługą produktu o nisko naładowanej lub wadliwej baterii.

eGlobal Central nie będzie również ponosić odpowiedzialności za wady lub uszkodzenie jakichkolwiek elementów powiązane z użyciem produktu.

 

Się na zwrot produktu, dla którego okres gwarancji już minął  

Decydując się na zwrot produktu, dla którego okres gwarancji już minął, do firmy eGlobal Central w celu przeglądu lub naprawy, użytkownik odpowiada za pełen kwot przesyłki zwrotnej, opłaty za przegląd, naprawę lub inne powiązane z tym koszty.

 

Procedura składania roszczenia z tytułu gwarancji  

Jeżeli chcesz zgłosić roszczenie z tytułu gwarancji do swojego zamówienia, kliknij tutaj, by postępować zgodnie z przedstawioną instrukcją.

 
 
 
Ładuję...